info@cultiva.hr   |   hr . en 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA


1. Mjesto i organizator

Organizator izložbe „CULTIVA ZAGREB“ je tvrtka

Bluues Enterprise d.o.o.
Ulica Vjekoslava Heinzela 60
10000 Zagreb

Kontakt

Telefon +43 1 3950899-0Mail office@cultivahempexpo.com

Mjesto događanja

Događaj će se održati na lokaciji:

HALLA

Slavonska avenija 3b

10000 Zagreb

Radno vrijeme

Radno vrijeme sajama je:

26. do 28. svibnja 2023
Petak, 26. svibnja | 12:00 – 20:00 Uhr
Subota, 27. svibnja | 11:00 – 19:00 Uhr
Nedjelja, 28. svibnja | 11:00 – 18:00 Uhr 

Organizator zadržava pravo promjene početka i trajanja izložbe, a da izlagač ne može ostvariti bilo kakva potraživanja prema 

organizatoru (npr. odustajanje, odšteta).

Prijevoz i parking

Za vrijeme izložbe zabranjen je ulazak motornih vozila bilo koje vrste u izložbene dvorane. U slučaju posebnih prijevoza potrebno je pravodobno pribaviti pismeno dopuštenje organizatora. Sva vozila moraju biti uklonjena s ulaza, prilaza, protupožarnih zona i parkirnih mjesta za novinare bez ograničenja od završetka izgradnje. Teretna vozila preko 3,5t ne smiju se parkirati na parkiralištima za vrijeme trajanja sajma. Svaki prekršaj će dovesti do ometanja posjeda, a organizator ima pravo ukloniti nepropisno parkirana vozila o trošku vlasnika vozila.

Pritužbe

U slučaju pritužbi, one se moraju odmah prijaviti izložbenom uredu.

Zabrana pušenja

U izložbenim prostorima mora se poštivati ​​opća zabrana pušenja. Pušenje je dopušteno samo u predviđenim i označenim prostorima. Izlagač je također odgovoran za poštivanje zabrane pušenja od strane posjetitelja u prostoru njegovog štanda. Ukoliko posjetitelji prekrše ovo pravilo, to moraju odmah prijaviti osoblju organizatora. Posjetitelji su odgovorni za svu štetu nastalu organizatoru zbog nepoštivanja zabrane pušenja.

Kućna pravila

Obvezno se pridržavati kućnog reda HALA-e i organizatora. 

PREAMBULA

Ovaj Kućni red i pravila događaja (u daljnjem tekstu „Kućni red „) predstavljaju Uvjeti korištenja. Primjenjuju se na događaj pod nazivom CULTIVA ZAGREB (u daljnjem tekstu „događaj“) koji će se održati u multimedijskom centru HALA Zagreb (u daljnjem tekstu „mjesto održavanja“) u organizaciji Bluues Enterprise d.o.o. (u daljnjem tekstu „organizator“) i uređuju prava i obveze sudionika, kao što su posjetitelji, izlagači, organizatori i njihovi zaposlenici ili osobe i tvrtke koje oni ovlaste. Kućni red i pravila ponašanja na mjestu događaja moraju biti jasno istaknuta na svim ulazima i prilazima. Osobe koje sudjeluju na priredbi dužne su pridržavati se odredbi odobrenog i objavljenoga kućnog reda i pravila ponašanja na mjestu događaja, u suprotnom će im biti zabranjen boravak na mjestu događaja. DJELOKRUG PRIMJENE PRAVILA O

vi kućni ili lokalni propisi vrijede za mjesto događaja tijekom trajanja događaja. Mjesto održavanja uključuje sve zgrade, prostorije, objekte i otvorene prostore koji će se koristiti tijekom događaja. PRISTUP I ZADRŽAVANJE NA DOGAĐAJU

Osobe koje sudjeluju na događaju dužne su prije ulaska na mjesto događaja proći eventualnu osobnu provjeru od strane nadzornika, zaštitarske službe ili zaštitarskog osoblja (u daljnjem tekstu: zaštitari) organizatora. Zaštitarska služba koju zapošljava organizator ima pravo u svakom trenutku prije ulaska na mjesto događaja pretražiti odjeću, torbe i posude koje nose sudionici zbog eventualnog unošenja zabranjenih ili opasnih predmeta. Zaštitarsko osoblje ima pravo odbiti ulazak na mjesto događaja osobama koje mogu predstavljati sigurnosni rizik (npr. zbog prekomjerne konzumacije alkohola ili nošenja zabranjenih ili opasnih predmeta). Isto vrijedi i za osobe koje odbiju pretragu odjeće, torbi ili posuda ili eventualnu provjeru osobne iskaznice. U pojedinačnim slučajevima, zaštitari također imaju pravo izvršiti takve provjere sudionika, a koje se već nalaze na mjestu događaja. U slučaju kršenja kućnog reda ili pravila ponašanja na mjestu događaja, organizator sajma ili zaštitari i policija imaju pravo udaljiti prekršitelje s mjesta događaja. Nakon završetka događaja svi posjetitelji moraju što prije napustiti mjesto održavanja.

ZAŠTITA MALOLJETNIKA

Ulazak na mjesto događaja za osobe mlađe od 18 godina dopušten je samo u pratnji punoljetne osobe. Osim toga, na cijelo mjesto događanja primjenjuje se Zakon o zaštiti mladih RH. Organizator zadržava pravo pojedinačnog povećanja minimalne dobi iznad lokalnih propisa o zaštiti mladih za svaki događaj.

ZABRANJENI PREDMETI

Zabranjeno je unošenje bilo kakvih predmeta i tvari koje mogu predstavljati opasnost za sigurnost događaja (osobito opasnost za život i zdravlje ljudi, opasnost za sigurnost obavljanja posla.

POSEBNO JE ZABRANJENO SLJEDEĆE

» Oružje bilo koje vrste (oružjem se smatra svaki osobito opasan predmet koji može ugroziti život ili tijelo); » predmeti koji se mogu koristiti kao oružje ili kao projektili; » Boce s plinskim raspršivačem ili spremnici pod tlakom za lako zapaljive ili štetne plinove, s izuzetkom komercijalno dostupnih džepnih upaljača; » Otrovne, korozivne tvari ili predmeti koji ostavljaju mrlje; » Staklene posude, boce, limenke, plastični kanistri, tvrda ambalaža ili drugi predmeti od stakla ili bilo kojeg drugog lomljivog ili posebno tvrdog materijala; » Pirotehnički proizvodi i setovi, kao što su vatrometi, dimne bombe, bengalske vatre, itd...; » Mehanički ili električni instrumenti za buku (npr. megafon); » Laserski pokazivači, zviždaljke, plinska svirala; » Papreni sprejevi i suzavci; » Veliki ili glomazni predmeti kao što su ljestve, stolice, (sklopivi) stolci, kutije, velike torbe, ruksaci, koferi za devu (hidratacijski paketi) putne torbe; » Bicikli, skateboardi, snakeboardi, role, skuteri, kickboardi, Segwayi i slična vozila; » Rasistički, ksenofobični, nacionalsocijalistički, seksistički ili politički propagandni materijal. U slučaju nejasnoća, organizatori ili zaštitari i službena tijela Grada Zagreba, kao i lokalni policijski službenici, odlučivat će jesu li određeni predmeti zabranjeni ili dozvoljeni u kontekstu kućnog reda i pravila ponašanja mjesta događanja. Osobama koje će nositi zabranjene predmete kako su definirani prema kućnom redu i pravilima ponašanja mjesta događanja neće biti dozvoljen ulazak na mjesto događanja.

DOVOĐENJE ŽIVOTINJA I PARKIRANJE VOZILA

Zabranjeno je dovoditi životinje. Ovo se ne odnosi na pse vodiče i pse partnere s brnjicom i ormom. Parkiranje bicikala, električnih romobila, segwaya ili sličnih vozila na mjestu događaja ili njihovo pričvršćivanje na nadgradnje, ograde, barijere itd. predstavlja sigurnosni rizik i zabranjeno je ili dopušteno samo na za to predviđenim mjestima. U slučaju prekršaja, vozila mogu biti uklonjena od strane zaštitara ili organizatora o trošku prekršitelja(a) i pohranjena kod organizatora.

UPUTE O PONAŠANJU TIJEKOM DOGAĐAJA Sve osobe koje ulaze na mjesto događaja moraju se ponašati tako da druge osobe ne budu ozlijeđene, ugrožene ili uznemiravane. Nadalje, moraju osigurati da svojim ponašanjem ne uzrokuju štetu strukturama, objektima, opremi ili predmetima.Posjetitelji ulaze na događaj na vlastitu odgovornost. Kupnjom ulaznice suglasni su nadoknaditi štetu i osloboditi organizatora svake odgovornosti, osim u slučaju krajnjeg nemara organizatora.

UNOŠENJE ODREĐENIH PREDMETA U PROSTOR ODVIJANJA DOGAĐAJA

Višak odjeće i kišobrana, kao i druge glomazne predmete ili predmete koji se ne koriste u svrhu prisustvovanja događaju, a pripadaju osobama koje prisustvuju događaju, potrebno je ostaviti u garderobama ili u za to predviđenim prostorijama. Štapove i druga pomagala za hodanje (npr. rolatore) smiju uzeti samo nemoćne osobe kao neophodan oslonac. Zabranjeno je pušenje/isparavanje (duhanskih) proizvoda u svim dijelovima zatvorenog prostora. Cigarete se odlažu isključivo u za to predviđene pepeljare na otvorenom prostoru. Otpad, ambalaža i prazni spremnici odlažu se isključivo u spremnike za otpad koji se nalaze na mjestu događaja. Prazne šalice za višekratnu upotrebu potrebno je vratiti na sve ugostiteljske štandove radi povrata uplaćenog pologa.

PONAŠANJE U SLUČAJU OPASNOSTI U

slučaju opasnosti (požar, nesreća, itd.), potrebno je odmah obavijestiti sigurnosno osoblje, organizatora ili hitne službe (vatrogasci +385 193, policija +385 192, hitna pomoć +385 194). ! Budite mirni i pazite na vlastitu sigurnost.

PONAŠANJE U SLUČAJU LOŠEG VREMENA (NPR. OLUJA, TUČA, GRMLJAVINSKA OLUJA, POLEDICA)

Izričito se ističe da u slučaju nevremena svi sudionici koji se u to vrijeme nalaze vani moraju poduzeti odgovarajuće mjere zaštite na vlastitu odgovornost. Posebno rizik može predstavljati boravak ispod drveća ili u neposrednoj blizini tehničkih objekata i stoga ga treba izbjegavati.

ZABRANA VOŽNJE

Načelno je zabranjen promet jednotračnim i višetračnim motornim vozilima na mjestu događaja. Vožnja na mjesto događanja dopuštena je samo uz dopuštanje organizatora i uvijek uz izuzetan oprez i maksimalnom brzinom do 7 km/h. Također je zabranjena uporaba nemotoriziranih vozila i sportske opreme kao što su bicikli, romobili, električni skuteri, segwayi, roleri, skejtbordi, koturaljke i slična vozila (osim bicikala na biciklističkoj stazi. OVLAŠTENJE IZDAVANJA NAREDBI Sve naredbe/upute (npr. putem razglasa ili putem megafona) izvršne vlasti, vatrogasne i druge hitne službe, zaštitarskog osoblja i organa Grada Zagreba, kao i samog organizatora događaja, osobe koje sudjeluju moraju se odmah i bezuvjetno pridržavati. U slučaju nepridržavanja, dotična osoba može biti izbačena s mjesta.

PRAVNE POSLJEDICE POVREDA

Osobe koje se ne pridržavaju odredbi ovog odobrenog i objavljenog kućnog reda ili lokalnih pravila ne smiju biti prisutne u prostoru. Svako kršenje ovih kućnih ili lokalnih pravila može biti sankcionirano izbacivanjem s mjesta održavanja. Ističe se da nepostupanje po nalogu nadzornih tijela Policijske uprave zagrebačke o udaljenju predstavlja upravni prekršaj. Svako ponašanje relevantno prema upravnom ili kaznenom pravu bit će, bez iznimke, prijavljeno nadležnim tijelima. Na temelju ugovornih ili predugovornih obveza organizatora ili zakonskih obveza koje su na njega/nju vezane kao rezultat ulaska i sudjelovanja u njegovom/njezinom događaju, posjetitelji će poduzeti sljedeće radnje Ulaskom na mjesto održavanja ili prisustvovanjem/ sudjelovanjem u događaju, posjetitelji izričito potvrđuju da su osobni podaci koje su otkrili ili prikupili od njih ili za njih ili o njima, odnosno uz svoje ime i druge ugovorne podatke, prije svega slikovni i foto podaci nastali tijekom videonadzora ili događaja dokumentaciju, obrađivati će organizator kao voditelj obrade u smislu čl. 4 br. 7 Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a ili obrade slika §§ 12ff Zakona o zaštiti podataka iz 2018. i mogu ih koristiti i objavljivati organizator ili njegovi partneri i sponzori bez naknade, pod uvjetom da se time ne utječu na legitimne interese posjetitelja. U tom smislu, poziva se na izjavu o zaštiti podataka organizatora na www.cultivahempexpo.com i posjetitelj to izričito potvrđuje. Ulaskom na mjesto događaja ili kupnjom ulaznice posjetitelj prihvaća sljedeće opće uvjete organizatora

Snimanje i fotografiranje 

Organizator ima pravo fotografirati i snimati na prostoru događaja te koristiti slikovne snimke za vlastite ili opće publikacije. U tom kontekstu posjetitelj se odriče svih prigovora koji proizlaze iz prava industrijskog vlasništva, posebice autorskog prava i zakona protiv nelojalne konkurencije (UWG). Izlagaču nije dopušteno izrađivati ​​ili dati izrađivati ​​filmove, fotografije, crteže ili druge ilustracije eksponata i izložene robe izvan vlastitog štanda.

Ostalo

Ulaz će biti dopušten osobama mlađim od 18 godina samo u pratnji roditelja ili staratelja. Zabranjeno je unošenje nedozvoljenih sredstava, oružja - kao i svih predmeta koji se mogu koristiti za činove nasilja - i životinja. Na ulazu i unutar izložbenog prostora provodit će se kontrole koje će u slučaju prekršaja rezultirati zabranom ulaska ili udaljavanjem osoba s izložbenog prostora. Naknada troškova se neće isplatiti.

Mjesto jurisdikcije

 Primjenjuje se isključivo hrvatsko pravo. Zagreb će se priznati kao ugovoreno mjesto jurisdikcije.


CULTIVA ZAGREB

Međunarodna izložba kanabisa u centru Zagreba. Više od 50 izlagača iz Hrvatske i inozemstva predstavlja najnovije trendove na tržištu konoplje.

LOKACIJA

HALA 
Slavonska avenija 3b
10000 Zagreb
Croatia  

KONTAKT

info@cultiva.hr
Phone  +385 95 2 420 420  

INFORMACIJA